Ochrona danych osobowych – RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest workWeb sp. z o.o. z siedzib膮 w Szczecinku  ul. Klasztorna 9 (KRS 0000651416)

Kontakt z workWeb sp. z o.o. 

 • poczt膮 tradycyjn膮: ul. Klasztorna 9, 78-400 Szczecinek
 • poczt膮 elektroniczn膮: biuro@workweb.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Funkcj臋 Inspektora Ochrony Danych pe艂ni Maciej Lechowicz. Kontakt mo偶liwy jest za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: maciej@workweb.pl

Cele i czas przetwarzania danych osobowych.

Dane klienta workWeb sp. z o.o. (twoje dane) kt贸re firma uzyska艂a przy zam贸wieniu us艂ugi przetwarzane s膮 w celach:

 1. Prowadzenia przewidzianych prawem czynno艣ci ksi臋gowych oraz obs艂uga reklamacji i zg艂osze艅.
  Czas przechowywania tych danych jest 艣ci艣le powi膮zany z wymogami prawa w tym zakresie oraz ochron膮 interes贸w workWeb sp. z o.o. Dane b臋d臋 przechowywane tak d艂ugo jak d艂ugo b臋d膮 istnia艂y przes艂anki wskazuj膮ce 偶e ich brak mo偶e narazi膰 firm臋 straty finansowe lub utrat臋 dobrego imienia. 
 2. Zawarcia, wykonanie i kontynuacja um贸w oraz zapewnienie poprawnego ich 艣wiadczenia.
  Czas przechowywania danych zwi膮zany jest z okresem czasu na jaki zosta艂a zawarta umowa i po jakim czasie wygasaj膮 zwi膮zane z ni膮 wzajemne roszczenia. Okres ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o czas trwania ew. post臋powa艅 s膮dowych czy innych czynno艣ci prowadzonych przez organy pa艅stwowe.
 3. Marketing, reklama i dzia艂alno艣膰 workweb.pl.
  Dane osobowe klient贸w s膮 przetwarzane w celu tworzenia spersonalizowanych ofert i reklam w tym z wykorzystaniem platform zewn臋trznych oraz informowania klient贸w o aktualnych dzia艂aniach i sytuacji firmy. Czas przechowywania tych danych jest d艂u偶szy o 1 pe艂ny rok zaczynaj膮cy si臋 po dacie wyga艣ni臋cia umowy lub wraz z wyga艣ni臋ciem umowy je艣li taka dyspozycja zostanie przes艂ana na e-mail kontaktowy.  W przypadku wyra偶enia zgody po wyga艣ni臋ciu us艂ug, czas ten wyd艂u偶a si臋 do momentu jej cofni臋cia.
 4. Obs艂uga p艂atno艣ci.
  Czas przetwarzania danych wygasa po pe艂nym roku zaczynaj膮cym si臋 po dacie dokonania p艂atno艣ci za us艂ug臋 jednorazow膮 lub dacie wyga艣ni臋cia abonamentu w przypadku us艂ug cyklicznych. Okres ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o czas rozstrzygni臋cia ew. spor贸w i pe艂nego rozliczenia wzajemnych roszcze艅. 

Podmioty wsp贸艂pracuj膮ce – odbiorcy danych 

W zwi膮zku z korzystaniem z us艂ug workWeb sp. z o.o. twoje dane mog膮 trafia膰 do podmiot贸w z kt贸rymi nasz膮 firm臋 艂膮cz膮 relacje gospodarcze.

 • Shoper S.A. ul. W艂adys艂awa 艁okietka 79 31-280 Krak贸w – hosting i obs艂uga sklep贸w internetowych.
 • LINK Mobility sp. z o.o. ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice – narz臋dzie do komunikacji SMS
 • STATNET Online Polska ul. Kasztanowa 62 85-605 Bydgoszcz – obs艂uga techniczna serwer贸w
 • PayPro SA. ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅 – obs艂uga p艂atno艣ci
 • Consulting Service Sp. z o.o. ul. Domaniewska 35A lok.1B 02-672 Warszawa – rejestracja domen internetowych
 • NASK – Pa艅stwowy Instytut Badawczy ul. Kolska 12 01-045 Warszawa – rejestracja domen internetowych

Prawa klient贸w workWeb sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych

 • Prawo dost臋pu do danych osobowych 鈥 uprawnia do dost臋pu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o zasadach ich przetwarzania 
 • Prawo do uzyskania kopii danych osobowych – uprawnia do 偶膮dania wydania kopii danych osobowych podlegaj膮cych przetwarzaniu 
 • Prawo do sprostowania danych osobowych – uprawnia do 偶膮dania sprostowania nieprawid艂owych lub uzupe艂nienia danych osobowych 
 • Prawo do usuni臋cia danych osobowych – uprawnia do 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych podlegaj膮cych przetwarzaniu 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – uprawnia do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych do czynno艣ci przechowywania, z wy艂膮czeniem podejmowania innych operacji na danych osobowych 
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych – uprawnia do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ytkowanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego oraz przes艂ania ich do innego podmiotu 
 • Prawo do sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych osobowych – uprawnia do 偶膮dania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w okre艣lonych celach 
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – uprawnia do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w okre艣lonych celach, kt贸re pozostaje bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem czynno艣ci przetwarzania przed wycofaniem zgody Prawo do z艂o偶enia skargi do organu nadzorczego – uprawnia do z艂o偶enia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie danych osobowych przez administratora

Zam贸wienie us艂ugi jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 warunk贸w przetwarzania danych przez firm臋 workWeb sp. z o.o. Cofni臋cie zgody mo偶e wi膮za膰 si臋 z brakiem mo偶liwo艣ci prawid艂owego 艣wiadczenia us艂ug a co za tym idzie konieczno艣ci膮 zaprzestania 艣wiadczenia. W takiej sytuacji nie przys艂uguj膮 zwroty wp艂aconych zaliczek ani kwot potencjalnie nale偶nych za niewykorzystany okres 艣wiadczenia us艂ugi. 

Klienci workWeb sp. z o.o. s膮 zobowi膮zani do informowania swoich klient贸w o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych we w艂asnym zakresie.